Gdańsk  58 785 12 12

Gdynia   58 785 11 11
Formularz kontaktowy
Zaznacz z jakiej inwestycji interesują Cię oferty *
Gdańsk
Gdynia
Zadaj pytanie *
Wybierz biuro sprzedaży, z którym chcesz się skontaktować *
Biuro sprzedaży
Dane biura
wybierz biuro
GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE
GH Madison (parter)
80-850, ul. Rajska 10
Tel. 58 766 75 00
e-mail: cn.madison@hossa.gda.pl
godz. otwarcia: pn-sob 9-21,nd 10-20
GDAŃSK WRZESZCZ
80-266, Al.Grunwaldzka 190
tel. 58 782 68 01
fax 58 782 68 03
e-mail: cn.gdansk@hossa.gda.pl
godz. otwarcia: pn-pt 10.30-18.30
GDAŃSK MORENA
Centralpark, ul. Rakoczego
tel. 58 736 59 60
fax 58 736 59 61
e-mail: cn.centralpark@hossa.gda.pl
godz. otwarcia: pn-pt 10.30-18.30
GDYNIA CENTRUM
81-395, ul. Władysława IV 43
tel. 58 620 92 33
fax 58 785 10 99
e-mail: cn.gdynia@hossa.gda.pl
godz. otwarcia: pn-pt 9-18
GDYNIA CHYLONIA
81-225, ul. Morska 174/1L
tel. 58 622 25 33
fax 58 622 25 33
e-mail: cn.morska@hossa.gda.pl
godz. otwarcia: pn-pt 10.30-18.30
Prosimy o podanie danych kontaktowych *
Imie i nazwisko *
Adres e-mail *
Nr telefonu *
Pytanie kontrolne - zabezpieczenie przed robotami internetowymi *:
2+5-1=
Jeśli zgadza się otrzymywać w postaci newslettera najnowsze informacje o nowych ofertach i promocjach, zaznacz poniżej
Tak, zgadzam się

Archwium 2014

Zapytanie 1 z dnia 12.12.2014


Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie prac w budynkach 6 oraz 9 znajdujących się na terenie inwestycji Garnizon Kultury w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Słowackiego, w tym w szczególności:

- wykonanie zabezpieczeń bhp,
- wykonanie tymczasowych zamknięć otworów okiennych i drzwiowych,
- wykonanie zabezpieczeń rozdzielni elektrycznych i przewodów,
- wykonanie zabezpieczeń budynku przed działaniem czynników atmosferycznych,
- zabezpieczenia elementów wykonanych przed zniszczeniem i/lub dewastacją

Zakładany czas wykonywania prac to 580 r-g/miesiąc. Prace realizowane będą w miesiącach styczeń – marzec 2015r.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Białkowskim Tel. 587851062, 0-603104949.

W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel.0-602-793-714

Przewidywane terminy realizacji: styczeń - marzec 2015r

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Ofertę należy przygotować z podaniem kosztu 1 r-g netto za realizację w/w prac prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 15.12.2014 do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl

 

Zapytanie z dnia 11.12.2014


Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie następujących prac na terenie inwestycji Garnizon Kultury w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Słowackiego:

- Porządkowaniu terenu budowy,
- Wycinka krzewów i traw,
- Wykonanie prac zabezpieczających na budynkach
- Bieżące grabienie liści i/lub odśnieżanie z głównych ciągów komunikacyjnych (dojścia do budynku, biura budowy)

Zakładany czas wykonywania prac to 100 r-g/miesiąc. Prace realizowane będą w miesiącach styczeń – marzec 2015r.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Białkowskim Tel. 587851062, 0-603104949.

W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel.0-602-793-714

Przewidywane terminy realizacji: styczeń - marzec 2015r

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Ofertę należy przygotować z podaniem kosztu 1 r-g netto za realizację w/w prac prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 15.12.2014 do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl

 

Zapytanie z dnia 10.12.2014


Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie wylewki betonowej z betonu B15 zatartej na gładko o grubości 10cm w pomieszczeniach piwnicznych budynku numer 6 znajdującym się na terenie inwestycji Garnizon Kultury w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Słowackiego.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

Ofertę należy przygotować w układzie zgodnym z zestawieniem jak w tabeli przesłanej w załączniku. W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Białkowskim Tel. 587851062, 0-603104949.

W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel.0-602-793-714

Przewidywane terminy realizacji: IV kwartał 2014r – I kwartał 2015r

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Ofertę w postaci cen jednostkowych netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z załącznikiem prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 15.12.2014 do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl

Zakres prac [PDF]

 

Zapytanie z dnia 05.12.2014

 

Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na
kompleksowe wykonanie instalacji co w budynku nr 6, przy ul. Słowackiego
oś. Garnizon w Gdańsku.

Prosimy o przedstawienie oferty z podziałem na zakresy robót:

1. Poziomy w bud. – inst. c.o.
2. Piony w bud. – inst. c.o.
3. Rozprowadzenia lokalowe inst. c.o, piwnica, parter, 1p
4. Rozprowadzenia lokalowe inst. c.o. 2p, 3p
5. Montaż grzejników piwnica, parter, 1p
6. Montaż grzejników 2p, 3p
7. Dokumentacja powykonawcza

Przesyłamy opracowanie projektowe wew. inst. c.o. w wersji elektronicznej wraz z
zał. nr 1 – Szczegółowy zakres robót i Zał. nr 3 – Harmonogram rzeczowo – finansowy.

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Ofertę w cenach netto według załączonej tabeli (zał. nr 3) prosimy przesłać faxem na
numer: 0-58 785 12 06 lub pocztą elektroniczną do dnia 10.12.2014r.

Załączniki [ZIP]

  

Zapytanie z dnia 01.12.2014

 

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie systemu nawadniania oraz trawników wokół budynków numer 6 i 9 znajdujących się na terenie inwestycji Garnizon Kultury w Gdańsku Wrzeszczu przy ulicy Słowackiego.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Białkowskim Tel. 587851062, 0-603104949.
W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel: 602-793-714

Przewidywane terminy realizacji: IV kwartał 2014r – II kwartał 2015r

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Ofertę w postaci ceny ryczałtowej netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z załącznikiem prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 05.12.2014r do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl

Zakres prac [PDF]
Załącznik mapa [PDF] 

 

Zapytanie 2 z dnia 27.11.2014

 

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na dostawę wraz z montażem stali profilowej w budynku numer 6 Garnizon Kultury w Gdańsku.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Białkowskim Tel. 587851062, 0-603104949.
W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel: 602-793-714

Przewidywane terminy realizacji: IV kwartał 2014r

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Ofertę w postaci ceny ryczałtowej netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z załącznikiem prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 01.12.2014r do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl

Zakres prac [PDF]

  

Zapytanie 1 z dnia 27.11.2014

 

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie prac dekarskich w budynku numer 6 Garnizon Kultury w Gdańsku.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Białkowskim Tel. 587851062, 0-603104949.
W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Rafałem Jóźwikiem tel.0-602727933 i/lub Michałem Miotk tel. 0-508324137

Przewidywane terminy realizacji: IV kwartał 2014r

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Ofertę w postaci ceny ryczałtowej netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z załącznikiem prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 01.12.2014r do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl

Zakres prac [PDF]

 

 

Zapytanie z dnia 21.11.2014

 

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A. zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie prac instalacyjnych polegających na wykonaniu okablowania do zasilania opraw oświetlenia zewnętrznego. Oprawy oświetlenia zewnętrznego położone są na inwestycji GARNIZON na terenie miasta Gdańsk.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

Ofertę należy przygotować w układzie zgodnym z zestawieniem jak w tabeli przesłanej w załączniku. W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z:
p. Marcin Olszewski tel. +48 58 785 10 69

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Ofertę w postaci ceny ryczałtowej netto prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 28.11.2014 do godz. 14.00
na adres e-mail: m.olszewski@hossa.gda.pl

Zakres prac [PDF]

  

Zapytanie 3 z dnia 20.11.2014

 

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie prac murarsko – zbrojarskich w dobudówce budynku numer 9 znajdującego się w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Słowackiego.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

Ofertę należy przygotować w układzie zgodnym z zestawieniem jak w tabeli przesłanej w załączniku. W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Białkowskim Tel. 587851062, 0-603104949.

W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk
tel.0-602 793 714

Przewidywane terminy realizacji: IV kw. 2014r

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Ofertę w postaci ceny ryczałtowej netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z załącznikiem prosimy przesłać pocztą internetową do
dnia: 24.11.2014 do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl

Zakres prac [PDF]

 

 

Zapytanie 2 z dnia 20.11.2014

 

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie stanu surowego dobudówki budynku numer 6 znajdującego się w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Słowackiego.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

Ofertę należy przygotować w układzie zgodnym z zestawieniem jak w tabeli przesłanej w załączniku. W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Białkowskim Tel. 587851062, 0-603104949.

W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk
tel.0-602 793 714

Przewidywane terminy realizacji: IV kw. 2014r – I kw. 2015r

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Ofertę w postaci ceny ryczałtowej netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z załącznikiem prosimy przesłać pocztą internetową do
dnia: 24.11.2014 do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl

Zakres prac [PDF]

  

Zapytanie 1 z dnia 20.11.2014

 

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie czyszczenia biegów schodowych w budynku numer 6 znajdującym się na terenie inwestycji Garnizon Kultury w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Słowackiego.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Białkowskim Tel. 587851062, 0-603104949.
W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel: 602-793-714

Przewidywane terminy realizacji: IV kwartał 2014r – I kwartał 2015

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Ofertę w postaci ceny ryczałtowej netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z załącznikiem prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 28.11.2014r do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl

Zakres prac [PDF]

 

Zapytanie z dnia 19.11.2014

 

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A. zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie prac instalacyjnych polegających na wykonaniu instalacji oświetlenia zewnętrznego przy budynku nr 9. Oprawy oświetlenia zewnętrznego położone są na inwestycji GARNIZON na terenie miasta Gdańsk.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.
W
Oferent zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej placu budowy i uwzględnić w kalkulacji wszelkie koszty konieczne do zrealizowania przedmiotu mowy.
Ofertę należy przygotować w układzie zgodnym z zestawieniem jak w tabeli przesłanej w załączniku. W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z:
p. Marcin Olszewski tel. +48 58 785 10 69

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Ofertę w postaci ceny ryczałtowej netto prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 30.11.2014 do godz. 14.00 na adres e-mail: m.olszewski@hossa.gda.pl

Załączniki [ZIP]

 

Zapytanie 3 z dnia 17.11.2014

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie nawierzchni drogowych wokół budynków 6, 9 – (zakres B) znajdujących się na terenie inwestycji Garnizon Kultury znajdującego się w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Słowackiego.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

Ofertę należy przygotować w układzie zgodnym z zestawieniem jak w tabeli przesłanej w załączniku. W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Białkowskim Tel. 587851062, 0-603104949.

W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel.0-602-793-714

Przewidywane terminy realizacji: IV kwartał 2014r - II kwartał 2015r

Kryterium oceny:
Cena – waga kryterium 50% (50 pkt)
Sposób obliczenia wagi kryterium:
ILOŚĆ PUNKTÓW = ( CENA NAJKORZYSTNIEJSZA (PLN) / CENA BADANEJ OFERTY (PLN) ) X 50

Termin realizacji – waga kryterium 50% (50 pkt)
ILOŚĆ PUNKTÓW = ( NAJKORZYSTNIEJSZY TERMIN (PLN) / TERMIN BADANEJ OFERTY (PLN) ) X 50

Realizacja do 90 dni – 50 punktów,
Realizacja od 91 do 180 dni – od 49 punktów do 20 punktów (każdy dzień daje 0,55 punktu)
Realizacja od 181 dni – od 19 punktów do 0 punktów (każdy dzień daje 0,55 punktu)

Ofertę w postaci cen jednostkowych netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z załącznikiem prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 03.12.2014 do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl

Zakres prac [PDF]

 

Zapytanie 2 z dnia 17.11.2014

 

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie nawierzchni drogowych wokół budynków 6, 9 – (zakres A) znajdujących się na terenie inwestycji Garnizon Kultury znajdującego się w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Słowackiego.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

Ofertę należy przygotować w układzie zgodnym z zestawieniem jak w tabeli przesłanej w załączniku. W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Białkowskim Tel. 587851062, 0-603104949.

W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel.0-602-793-714

Przewidywane terminy realizacji: IV kwartał 2014r - II kwartał 2015r

Kryterium oceny:
Cena – waga kryterium 50% (50 pkt)
Sposób obliczenia wagi kryterium:
ILOŚĆ PUNKTÓW = ( CENA NAJKORZYSTNIEJSZA (PLN) / CENA BADANEJ OFERTY (PLN) ) X 50

Termin realizacji – waga kryterium 50% (50 pkt)
ILOŚĆ PUNKTÓW = ( NAJKORZYSTNIEJSZY TERMIN (PLN) / TERMIN BADANEJ OFERTY (PLN) ) X 50

Realizacja do 90 dni – 50 punktów,
Realizacja od 91 do 180 dni – od 49 punktów do 20 punktów (każdy dzień daje 0,55 punktu)
Realizacja od 181 dni – od 19 punktów do 0 punktów (każdy dzień daje 0,55 punktu)

Ofertę w postaci cen jednostkowych netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z załącznikiem prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 03.12.2014 do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl

Zakres prac [PDF]

 

 

Zapytanie 1 z dnia 17.11.2014

Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na
kompleksowe wykonania węzła cieplnego co, ct, cwu w bud. nr 9 Garnizon w Gdańsku
przy ul. Słowackiego.

Prosimy o przedstawienie oferty z podziałem na zakresy robót:

1. Dostawa i montaż węzła cieplnego co, ct, cwu
2. Uruchomienie dokumentacja powykonawcza

Prosimy Państwa o przekazanie oferty w terminie do 21.11.2014.
W załączeni przesyłamy zapytanie ofertowe, zakres robót (zał. nr 1), harmonogram
robót (zał. nr 3), zestawienie urządzeń i plan sytuacyjny.

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%  

Załączniki [ZIP]

 

Zapytanie z dnia 12.11.2014

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A. zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie prac instalacyjnych polegających na wykonaniu okablowania do zasilania opraw oświetlenia zewnętrznego. Oprawy oświetlenia zewnętrznego położone są na inwestycji GARNIZON na terenie miasta Gdańsk.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

Ofertę należy przygotować w układzie zgodnym z zestawieniem jak w tabeli przesłanej w załączniku. W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z:
p. Marcin Olszewski tel. +48 58 785 10 69

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Ofertę w postaci ceny ryczałtowej netto prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 19.11.2014 do godz. 14.00
na adres e-mail: m.olszewski@hossa.gda.pl

Załączniki [ZIP]

 

Zapytanie 3 z dnia 06.11.2014

 Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami do budynku nr 6 Garnizon przy ul. Słowackiego

Prosimy o przedstawienie oferty z podziałem na zakresy robót:
1. Sieć kanalizacji sanitarnej
2. Sieć i przyłącza kanalizacji deszczowej
3. Dokumentacja powykonawcza

W załączeniu przesyłamy dokumentację projektową w wersji elektronicznej wraz z
zał. nr 1 – Szczegółowy zakres robót i zał. nr 3 harmonogram rzeczowo – finansowy.
Przy składaniu oferty prosimy o wypełnienie kolumny wartość elementu / etapu
dla poszczególnych etapów robót.

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Ofertę w cenach netto według załączonej tabeli prosimy przesłać faxem na numer:
0-58 785 12 06 lub pocztą elektroniczną do dnia 12.11.2014r.

Załączniki [ZIP]

 

Zapytanie 2 z dnia 06.11.2014


Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na dostawę wraz z montażem technologii browaru w budynku numer 9 znajdującym się na terenie inwestycji Garnizon Kultury w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Słowackiego.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z Dyrektorem Projektu p. Piotrem Sadowskim Tel. 587851036, 0-604-194-478.
W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel: 602-793-714

Przewidywane terminy realizacji: I kwartał 2015r – II kwartał 2015

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Ofertę w postaci ceny ryczałtowej netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z załącznikiem prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 13.11.2014r do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl 

Zakres prac [PDF]

 

Zapytanie 1 z dnia 06.11.2014Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na kompleksowe wykonanie węzła cieplnego co, ct i cwu w budynku nr 6, przy ul. Słowackiego oś. Garnizon w Gdańsku - Wrzeszczu.

Prosimy o przedstawienie oferty z podziałem na zakresy robót:

1. Dostawa i montaż węzła cieplnego co, ct i cwu
2. Uruchomienie węzła cieplnego co, ct i cwu , dokumentacja powykonawcza

W załączeniu przesyłamy dokumentację projektową w wersji elektronicznej, zapytanie ofertowe zał. nr 1 – zakres robót, zestawienie urządzeń, zał. nr 3 - harmonogram robót.

Prosimy Państwa o przekazanie oferty w terminie do 10.11.2014. 

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Pobierz załączniki [ZIP]

 

Zapytanie 2 z dnia 04.11.2014

 

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem wód z potoku Strzyża przez teren inwestycji Garnizon

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Hubertem Kamińskim Tel. 587851067, 0-668451315.
W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel.602793714

Przewidywane terminy realizacji: IV kwartał 2014r

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Ofertę w postaci ceny ryczałtowej netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z załącznikiem prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 10.11.2014r do godz. 16.00
na adres e-mail: h.kaminski@hossa.gda.pl

Zakres prac [PDF]

 

 

Zapytanie 1 z dnia 04.11.2014


Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie prac dekarskich w budynku numer 6 Garnizon Kultury  w Gdańsku.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Białkowskim Tel. 587851062, 0-603104949.
W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Rafałem Jóźwikiem tel.0-602727933 i/lub Michałem Miotk tel. 0-508324137

Przewidywane terminy realizacji: IV kwartał 2014r

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%


Ofertę w postaci ceny ryczałtowej netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z załącznikiem prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 10.11.2014r do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl
Zakres [PDF]

 

Zapytanie z dnia 03.11.2014

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na dostawę wraz z montażem okien piwnicznych w budynku numer 6 znajdującym się na terenie inwestycji Garnizon Kultury w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Słowackiego.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Białkowskim Tel. 587851062, 0-603104949.
W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel: 602-793-714

Przewidywane terminy realizacji: IV kwartał 2014r – I kwartał 2015

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Ofertę w postaci ceny ryczałtowej netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z załącznikiem prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 13.11.2014r do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl
Zakres [PDF]


Zapytanie 4 z dnia 31.10.2014

 

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na kompleksowe wykonanie instalacji nagłosnienia i oświetlenia scenicznego w budynku numer 9 – Garnizon Kultury, Gdańsk, ul Słowackiego 27

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

Ofertę należy przygotować w układzie zgodnym z zestawieniem jak w tabeli przesłanej w załączniku. W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z:
p. Adamem Spichalskim tel. +48 58 785 10 63, tel. kom. +48 881-950-310 – sprawy teletechniczne

W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Rafałem Jóźwikiem tel.0-602727933

Przewidywane terminy realizacji: zgodny z załączonym harmonogramem rzeczowo - finansowym

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Ofertę w postaci ceny ryczałtowej netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z załącznikiem prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 01.12.2014 do godz. 14.00
na adres e-mail: a.spichalski@hossa.gda.pl

Załączniki [PDF]

 


Zapytanie 3 z dnia 31.10.2014

 

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie prac renowacyjnych pilastrów ceglanych w ciągach komunikacyjnych na poziomie parteru i I-go piętra w budynku nr 6 na terenie Garnizonu w Gdańsku-Wrzeszczu.
W zakres prac wchodzi:
– usunięcie powłok malarskich (5 warstw),
– uzupełnienie brakujących cegieł i kształtek,
– uzupełnienie ubytków w cegłach i kształtkach,
– wymiana fug tj. wykucie i wykonanie nowych,
– scalenie kolorystyczne,
– zabezpieczenie powierzchni ceglanych po konserwacji powłoką hydrofobową.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Hubertem Kamińskim Tel. 587851067, 0-668451315.
W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel.602793714

Przewidywane terminy realizacji: IV kwartał 2014r

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Ofertę w postaci ceny ryczałtowej netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z załącznikiem prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 14.11.2014r do godz. 16.00
na adres e-mail: h.kaminski@hossa.gda.pl

 


Zapytanie 2 z dnia 31.10.2014

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie nowoprojektowanego odcinka ogrodzenia i przęseł do konserwacji oraz rekonstrukcji u zbiegu ulic Chrzanowskiego i Słowackiego.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Hubertem Kamińskim Tel. 587851067, 0-668451315.
W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel.602793714

Przewidywane terminy realizacji: IV kwartał 2014r

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Ofertę w postaci ceny ryczałtowej netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z załącznikiem prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 14.11.2014r do godz. 16.00
na adres e-mail: h.kaminski@hossa.gda.pl

Zakres [PDF]Zapytanie 1 z dnia 31.10.2014

 

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie prac dekarskich w budynku numer 6 Garnizon Kultury w Gdańsku.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Białkowskim Tel. 587851062, 0-603104949.
W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Rafałem Jóźwikiem tel.0-602727933 i/lub Michałem Miotk tel. 0-508324137

Przewidywane terminy realizacji: IV kwartał 2014r

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Ofertę w postaci ceny ryczałtowej netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z załącznikiem prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 10.11.2014r do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl
Zakres [PDF]

 

Zapytanie z dnia 30.10.2014

 

Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na kompleksowe
wykonanie odcinka sieci gazowej – przyłącza do bud. nr 9, przy ul. Słowackiego 23 oś. Garnizon
w Gdańsku - Wrzeszczu.

Prosimy o przedstawienie oferty z podziałem na zakresy robót:

1. Wykonanie przyłącza gazowego do bud. nr 9
2. Uruchomienie dokumentacja powykonawcza

Prosimy Państwa o przekazanie oferty w terminie do 06.11.2014.

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

W załączeni przesyłamy zapytanie ofertowe, harmonogram robót i dokumentację projektową
w wersji elektronicznej.

Pobierz załączniki [ZIP]


Zapytanie 24.10.2014


Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie
instalacji podposadzkowej kanalizacji sanitarnej w budynku nr 6 Garnizon.

Prosimy o przedstawienie oferty z podziałem na zakresy robót:
1 Instalacja podposadzkowa (obsługująca parter i wyższe kondygnacje)
2 Instalacja podposadzkowa (obsługująca poziom piwnicy)
3 Podłączenia zewnętrzne
4 Dokumentacja powykonawcza

Termin wykonania listopad 2014r.
Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%
Przesyłamy opracowanie projektowe w wersji elektronicznej.
Ofertę w cenach netto według załączonej tabeli prosimy przesłać do dnia 31.10.2014r.

Pobierz załączniki [ZIP]

 

Zapytanie z dnia 11.03.2014Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na kompleksowe wykonanie elewacji oraz pokrycia dachu z blachy typu Cor-Ten, dostawie wraz z montażem siatek z blachy ciągnionej typu Cor-Ten. Prace będą prowadzone w budynku numer 9 znajdującym się na terenie inwestycji Garnizon Kultury w Gdań„sku Wrzeszczu przy ul. Sł‚owackiego

W kalkulacji należy uwzględnić‡ wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiał‚ach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.


Ofertę należy przygotować‡ na podstawie dokumentacji projektowej, która znajduje się do odbioru w siedzibie inwestora. W przypadku pytał„ i wątpliwości odnośnie zakresu robót, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Biał‚kowskim Tel. 587851062, 0-603104949.

W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel.0-602 793 714

Przewidywane terminy realizacji: II - III kwartał‚ 2014r 

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%


Ofertę w postaci ceny ryczał‚towej netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z zał‚ącznikiem prosimy przesł‚ać‡ pocztą internetową do dnia 26.03.2014 do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl

 

Zapytanie z dnia 03.10.2014


Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie nawierzchni brukowych na terenie inwestycji Garnizon Kultury znajdującego się w Gdań„sku Wrzeszczu przy ul. Sł‚owackiego.

Ofertę w oparciu o stawki r-g wraz z materiał‚ami pomocniczymi należy przygotować‡ w oparciu o zał‚ączone materiał‚y. W przypadku pytał„ i wątpliwości odnośnie zakresu robót, zał‚ączonych materiał‚ów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Biał‚kowskim Tel. 587851062, 0-603104949.

Przewidywane terminy realizacji: IV kwartał‚ 2014 -€“ II kwartał‚ 2015r 

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Ofertę w postaci ceny ryczał‚towej netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z zał‚ącznikiem prosimy przesł‚ać‡ pocztą internetową do dnia: 17.10.2014r do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.plZapytanie z dnia 01.10.2014Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na dostawę wraz z montażem wiązara stalowego dla fasady w ścianie szczytowej budynku nr 9 znajdującego się w Gdań„sku Wrzeszczu przy ul. Sł‚owackiego.

W kalkulacji należy uwzględnić‡ wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiał‚ach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

Ofertę należy przygotować‡ w oparciu o zał‚ączone materiał‚y. W przypadku pytał„ i wątpliwości odnośnie zakresu robót, zał‚ączonych materiał‚ów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Biał‚kowskim Tel. 587851062, 0-603104949.

W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel.0-602 793 714

Przewidywane terminy realizacji: IV kwartał‚ 2014r

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Ofertę w postaci ceny ryczał‚towej netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z zał‚ącznikiem prosimy przesł‚ać‡ pocztą internetową do dnia: 10.10.2014 do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl

 
Zapytanie z dnia 09.09.2014


Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie prac demontażowo-remontowych w budynkach 6 i 9 znajdujących się w Gdań„sku Wrzeszczu przy ul. Sł‚owackiego.

W kalkulacji należy uwzględnić‡ wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiał‚ach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

Ofertę należy przygotować‡ w ukł‚adzie zgodnym z zestawieniem jak w tabeli przesł‚anej w zał‚ączniku. W przypadku pytał„ i wątpliwości odnośnie zakresu robót, zał‚ączonych materiał‚ów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Biał‚kowskim Tel. 587851062, 0-603104949.

W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel.0-602 793 714

Przewidywane terminy realizacji: IV kwartał‚ 2014r

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Ofertę w postaci ceny ryczał‚towej netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z zał‚ącznikiem prosimy przesł‚ać‡ pocztą internetową do dnia: 15.09.2014 do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl
Szacunkowa wartość‡ umowy stanowiąca iloczyn ceny jednostkowej netto x szacunkowy obmiar robót stanowić‡ będzie kryterium wyboru oferty.
Zakres prac


 
Zapytanie z dnia 05.09.2014Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie prac remontowo -€“ dekarskich w budynku numer 6 znajdującym się w Gdań„sku Wrzeszczu przy ul. Sł‚owackiego.

W kalkulacji należy uwzględnić‡ wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiał‚ach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

Ofertę należy przygotować‡ w ukł‚adzie zgodnym z zestawieniem jak w tabeli przesł‚anej w zał‚ączniku. W przypadku pytał„ i wątpliwości odnośnie zakresu robót, zał‚ączonych materiał‚ów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Biał‚kowskim Tel. 587851062, 0-603104949.

W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel.0-602 793 714

Przewidywane terminy realizacji: III - IV kwartał‚ 2014r 

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Ofertę w postaci ceny ryczał‚towej netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z zał‚ącznikiem prosimy przesł‚ać‡ pocztą internetową do dnia: 15.09.2014 do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl
Szacunkowa wartość‡ umowy stanowiąca iloczyn ceny jednostkowej netto x szacunkowy obmiar robót stanowić‡ będzie kryterium wyboru oferty.

 Zakres prac


 

Zapytanie z dnia 01.09.2014


Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na dostawę wraz z montażem drzwi zewnętrznych drewnianych do budynków 6 oraz 9 znajdujących się na terenie inwestycji Garnizon Kultury znajdującego się w Gdań„sku Wrzeszczu przy ul. Sł‚owackiego.

W kalkulacji należy uwzględnić‡ wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiał‚ach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

Ofertę należy przygotować‡ w ukł‚adzie zgodnym z zestawieniem jak w tabeli przesł‚anej w zał‚ączniku. W przypadku pytał„ i wątpliwości odnośnie zakresu robót, zał‚ączonych materiał‚ów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Biał‚kowskim Tel. 587851062, 0-603104949.

W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel.0-602-793-714

Przewidywane terminy realizacji: IV kwartał‚ 2014r

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Ofertę w postaci cen jednostkowych netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z zał‚ącznikiem prosimy przesł‚ać‡ pocztą internetową do dnia: 20.09.2014 do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl

Zakres prac
 

Zapytanie 2 z dnia 26.08.2014

Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie
sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej zlokalizowanych wokół budynku nr 9 na terenie
inwestycji Garnizon w Gdańsku.

Prosimy o przedstawienie oferty z podziałem na zakresy robót:
1. Sieć i przyłącza kanalizacji deszczowej
2. Separator i zbiornik rozsączający
3. Dokumentacja powykonawcza wykonanych sieci i przyłączy

W załączeniu przesyłamy dokumentację projektową w wersji elektronicznej wraz z
Zał. nr 1 – Szczegółowy zakres robót i zał. nr 3 harmonogram rzeczowo – finansowy.
Przy składaniu oferty prosimy o wypełnienie kolumny wartość elementu / etapu dla poszczególnych etapów robót.

W przypadku stwierdzenia braków w przekazanej dokumentacji należy powiadomić o tym fakcie Inwestora. Oferent zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej placu budowy i uwzględnić w kalkulacji wszelkie koszty konieczne do zrealizowania przedmiotu zapytania, a także zapoznać się z zapisami w załączonym szczegółowym zakresie robót, będącym załącznikiem do przyszłej Umowy.
Ofertę w cenach netto według załączonej tabeli prosimy przesłać faxem na numer 0-58-785-12-06 lub pocztą elektroniczną do dnia 29.08.2014r na adres mailowy z.deka@hossa.gda.pl
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel. 0-58-785-10-37
Prosimy o przesłanie oferty do dnia 29.08.2014r.

Załączniki [ZIP]

 

Zapytanie 1 z dnia 26.08.2014

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie nawierzchni drogowych oraz nasadzeł„ roślinnych wokół‚ budynków 6, 9 znajdujących się na terenie inwestycji Garnizon Kultury znajdującego się w Gdań„sku Wrzeszczu przy ul. Sł‚owackiego.

W kalkulacji należy uwzględnić‡ wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiał‚ach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

Ofertę należy przygotować‡ w ukł‚adzie zgodnym z zestawieniem jak w tabeli przesł‚anej w zał‚ączniku. W przypadku pytał„ i wątpliwości odnośnie zakresu robót, zał‚ączonych materiał‚ów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Biał‚kowskim Tel. 587851062, 0-603104949.

W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel.0-602-793-714

Przewidywane terminy realizacji: III kwartał‚ 2014r - I kwartał‚ 2015r 

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Ofertę w postaci cen jednostkowych netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z zał‚ącznikiem prosimy przesł‚ać‡ pocztą internetową do dnia: 10.09.2014 do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl

 

Zakres prac
 

Zapytanie z dnia 22.08.2014


Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie nawierzchni drogowych oraz nasadzeł„ roślinnych wokół‚ budynków 6, 9 znajdujących się na terenie inwestycji Garnizon Kultury znajdującego się w Gdań„sku Wrzeszczu przy ul. Sł‚owackiego.

W kalkulacji należy uwzględnić‡ wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiał‚ach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

Ofertę należy przygotować‡ w ukł‚adzie zgodnym z zestawieniem jak w tabeli przesł‚anej w zał‚ączniku. W przypadku pytał„ i wątpliwości odnośnie zakresu robót, zał‚ączonych materiał‚ów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Biał‚kowskim Tel. 587851062, 0-603104949.

W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel.0-602-793-714

Przewidywane terminy realizacji: III kwartał‚ 2014r - I kwartał‚ 2015r

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%


 Ofertę w postaci cen jednostkowych netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z zał‚ącznikiem prosimy przesł‚ać‡ pocztą internetową do dnia: 10.09.2014 do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl

Szacunkowa wartość‡ umowy stanowiąca iloczyn ceny jednostkowej netto x szacunkowy obmiar robót stanowić‡ będzie kryterium wyboru oferty.
 

 

Zapytanie z dnia 13.08.2014Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie izolacji poziomych i pionowych zewnętrznych w budynku numer 9 Garnizon Kultury znajdującego się w Gdań„sku Wrzeszczu przy ul. Sł‚owackiego.

W kalkulacji należy uwzględnić‡ wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiał‚ach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

Ofertę należy przygotować‡ w ukł‚adzie zgodnym z zestawieniem jak w tabeli przesł‚anej w zał‚ączniku. W przypadku pytał„ i wątpliwości odnośnie zakresu robót, zał‚ączonych materiał‚ów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Biał‚kowskim Tel. 587851062, 0-603104949.

W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel.0-602-793-714

Przewidywane terminy realizacji: III kwartał‚ 2014r 

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Ofertę w postaci cen jednostkowych netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z zał‚ącznikiem prosimy przesł‚ać‡ pocztą internetową do dnia: 25.08.2014 do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl

Zakres prac

 


Zapytanie z dnia 01.07.2014


Grupa Inwestycyjna Hossa S.A. zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowy podziemnej abonenckiej stacji transformatorowej ST-1 15/0,4kV 1000kVA dla zespoł‚u budynków zabytkowych nr 6 i 9 na terenie Garnizonu w Gdań„sku przy ul. Juliusza Sł‚owackiego 19.

W kalkulacji należy uwzględnić‡ wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiał‚ach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

Ofertę należy przygotować‡ w ukł‚adzie zgodnym z zestawieniem jak w tabeli przesł‚anej w zał‚ączniku. W przypadku pytał„ i wątpliwości odnośnie zakresu robót, zał‚ączonych materiał‚ów, itd., prosimy o kontakt z:
p. Marcin Olszewski tel. +48 58 785 10 69
W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Rafał‚em Jółşwikiem tel.0-602727933 i/lub Michał‚em Miotk tel. 0-508324137

Przewidywane terminy realizacji: zgodny z zał‚ączonym harmonogramem rzeczowo - finansowym

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Ofertę w postaci ceny ryczał‚towej netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z zał‚ącznikiem prosimy przesł‚ać‡ pocztą internetową do dnia: 15.07.2014 do godz. 14.00 na adres e-mail: m.olszewski@hossa.gda.pl

Harmonogram prac

 

Zapytanie z dnia 25.06.2014


Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na prac dodatkowych związanych z zabezpieczeniem weł‚ną poddasza w zabytkowej części budynku numer 9 znajdującym się na terenie inwestycji Garnizon Kultury w Gdań„sku Wrzeszczu.

W kalkulacji należy uwzględnić‡ wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiał‚ach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

Ofertę należy przygotować‡ na podstawie dokumentacji projektowej, która znajduje się do odbioru w siedzibie inwestora. W przypadku pytał„ i wątpliwości odnośnie zakresu robót, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Biał‚kowskim Tel. 587851062, 0-603104949.

W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel.0-602 793 714

Przewidywane terminy realizacji: III kwartał‚ 2014r

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Ofertę w postaci ceny ryczał‚towej netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z zał‚ącznikiem prosimy przesł‚ać‡ pocztą internetową do dnia 02.07.2014 do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl

Zakres pracZapytanie z dnia 23.06.2014

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie prac dodatkowych związanych ze stolarką aluminiową w budynku numer 9 znajdującego się w Gdań„sku Wrzeszczu przy ul. Sł‚owackiego.

W kalkulacji należy uwzględnić‡ wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiał‚ach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

Ofertę należy przygotować‡ w ukł‚adzie zgodnym z zestawieniem jak w tabeli przesł‚anej w zał‚ączniku. W przypadku pytał„ i wątpliwości odnośnie zakresu robót, zał‚ączonych materiał‚ów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Biał‚kowskim Tel. 587851062, 0-603104949.

W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel.0-602 793 714

Przewidywane terminy realizacji: zgodny z zał‚ączonym Harmonogramem Rzeczowo -€“ Finansowym

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Ofertę w postaci ceny ryczał‚towej netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z zał‚ącznikiem prosimy przesł‚ać‡ pocztą internetową do dnia: 30.06.2014 do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl
Zapytanie z dnia 16.06.2014


Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie prac rozbiórkowych w budynku numer 6 znajdującego się w Gdań„sku Wrzeszczu przy ul. Sł‚owackiego.

W kalkulacji należy uwzględnić‡ wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiał‚ach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

Ofertę należy przygotować‡ w ukł‚adzie zgodnym z zestawieniem jak w tabeli przesł‚anej w zał‚ączniku. W przypadku pytał„ i wątpliwości odnośnie zakresu robót, zał‚ączonych materiał‚ów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Biał‚kowskim Tel. 587851062, 0-603104949.

W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel.0-602 793 714

Przewidywane terminy realizacji: zgodny z zał‚ączonym Harmonogramem Rzeczowo -€“ Finansowym

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Ofertę w postaci ceny ryczał‚towej netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z zał‚ącznikiem prosimy przesł‚ać‡ pocztą internetową do dnia: 30.06.2014 do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl
 


Zapytanie z dnia 13.06.2014


Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie prac ziemnych przy budynku numer 6 znajdującym się w Gdań„sku Wrzeszczu przy ul. Sł‚owackiego.
W kalkulacji należy uwzględnić‡ wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiał‚ach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.
Ofertę należy przygotować‡ w ukł‚adzie zgodnym z zestawieniem jak w tabeli przesł‚anej w zał‚ączniku. W przypadku pytał„ i wątpliwości odnośnie zakresu robót, zał‚ączonych materiał‚ów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Biał‚kowskim Tel. 587851062, 0-603104949.
W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel.0-602 793 714

Przewidywane terminy realizacji: III kwartał‚ 2014r.

Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Ofertę w postaci ceny ryczał‚towej netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z zał‚ącznikiem prosimy przesł‚ać‡ pocztą internetową do dnia: 30.06.2014 do godz. 16.00 na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl

Harmonogram pracZapytanie z dnia 10.06.2014

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie posadzek gresowych w budynku numer 6 znajdującego się w Gdań„sku Wrzeszczu przy ul. Sł‚owackiego.

W kalkulacji należy uwzględnić‡ wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiał‚ach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

Ofertę należy przygotować‡ w ukł‚adzie zgodnym z zestawieniem jak w tabeli przesł‚anej w zał‚ączniku. W przypadku pytał„ i wątpliwości odnośnie zakresu robót, zał‚ączonych materiał‚ów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Biał‚kowskim Tel. 587851062, 0-603104949.

W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk
tel.0-602 793 714

Przewidywane terminy realizacji: zgodny z zał‚ączonym Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym

Ofertę w postaci ceny ryczał‚towej netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z zał‚ącznikiem prosimy przesł‚ać‡ pocztą internetową do
dnia: 30.06.2014 do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl

Szacunkowa wartość‡ umowy stanowiąca iloczyn ceny jednostkowej netto x szacunkowy obmiar robót stanowić‡ będzie kryterium wyboru oferty.
Kryterium oceny: Cena – waga kryterium 100%

Harmonogram prac

Zakres prac 
Zapytanie z dnia 10.06.2014


Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie stanu surowego w budynku n