Gdańsk  58 785 12 12

Gdynia   58 785 11 11
Formularz kontaktowy
Zaznacz z jakiej inwestycji interesują Cię oferty *
Gdańsk
Gdynia
Zadaj pytanie *
Wybierz biuro sprzedaży, z którym chcesz się skontaktować *
Biuro sprzedaży
Dane biura
wybierz biuro
GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE
GH Madison (parter)
80-850, ul. Rajska 10
Tel. 58 766 75 00
e-mail: cn.madison@hossa.gda.pl
godz. otwarcia: pn-sob 9-21,nd 10-20
GDAŃSK WRZESZCZ
80-266, Al.Grunwaldzka 190
tel. 58 782 68 01
fax 58 782 68 03
e-mail: cn.gdansk@hossa.gda.pl
godz. otwarcia: pn-pt 10.30-18.30
GDAŃSK MORENA
Centralpark, ul. Rakoczego
tel. 58 736 59 60
fax 58 736 59 61
e-mail: cn.centralpark@hossa.gda.pl
godz. otwarcia: pn-pt 10.30-18.30
GDYNIA CENTRUM
81-395, ul. Władysława IV 43
tel. 58 620 92 33
fax 58 785 10 99
e-mail: cn.gdynia@hossa.gda.pl
godz. otwarcia: pn-pt 9-18
GDYNIA CHYLONIA
81-225, ul. Morska 174/1L
tel. 58 622 25 33
fax 58 622 25 33
e-mail: cn.morska@hossa.gda.pl
godz. otwarcia: pn-pt 10.30-18.30
Prosimy o podanie danych kontaktowych *
Imie i nazwisko *
Adres e-mail *
Nr telefonu *
Pytanie kontrolne - zabezpieczenie przed robotami internetowymi *:
Jaki jaki jest adres strony na której aktualnie się znajdujesz?
Jeśli zgadza się otrzymywać w postaci newslettera najnowsze informacje o nowych ofertach i promocjach, zaznacz poniżej
Tak, zgadzam się

ZAPYTANIA OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE

Zapytanie 2 z dnia 12.12.2014

 

Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na kompleksowe
wykonanie instalacji wod-kan. w budynku nr 6, oś. Garnizon w Gdańsku przy ul. Słowackiego.

Prosimy o przedstawienie oferty z podziałem na zakresy robót:
Instalacja wodociągowa
1. Poziomy wodociągowe
2. Piony wodociągowe
3. Rozprowadzenia lokalowe inst. wodociągowa piwnica, parter, 1p - część wystawiennicza
Instalacja kanalizacji sanitarnej
4. Piony kanalizacji sanitarnej
5. Rozprowadzenia lokalowe kanalizacji sanitarnej piwnica, parter, 1p - część wystawiennicza
Pozostałe
6. Biały montaż piwnica, parter, 1p - część wystawiennicza
7. Dokumentacja powykonawcza

W załączeniu przesyłamy dokumentację projektową w wersji elektronicznej wraz z
Zał. nr 1 – Szczegółowy zakres robót i zał. nr 3 harmonogram rzeczowo – finansowy.
Przy składaniu oferty prosimy o wypełnienie kolumny wartość elementu / etapu
dla poszczególnych etapów robót.
Kryterium wyboru jest najkorzystniejsza cena.

Prosimy Państwa o przekazanie oferty w terminie do 18.12.2014.
 

Załączniki [ZIP]

 

Zapytanie 1 z dnia 12.12.2014


Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie prac w budynkach 6 oraz 9 znajdujących się na terenie inwestycji Garnizon Kultury w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Słowackiego, w tym w szczególności:

- wykonanie zabezpieczeń bhp,
- wykonanie tymczasowych zamknięć otworów okiennych i drzwiowych,
- wykonanie zabezpieczeń rozdzielni elektrycznych i przewodów,
- wykonanie zabezpieczeń budynku przed działaniem czynników atmosferycznych,
- zabezpieczenia elementów wykonanych przed zniszczeniem i/lub dewastacją

Zakładany czas wykonywania prac to 580 r-g/miesiąc. Prace realizowane będą w miesiącach styczeń – marzec 2015r.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Białkowskim Tel. 587851062, 0-603104949.

W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel.0-602-793-714

Przewidywane terminy realizacji: styczeń - marzec 2015r

Ofertę należy przygotować z podaniem kosztu 1 r-g netto za realizację w/w prac prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 15.12.2014 do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl

 

Zapytanie z dnia 11.12.2014


Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie następujących prac na terenie inwestycji Garnizon Kultury w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Słowackiego:

- Porządkowaniu terenu budowy,
- Wycinka krzewów i traw,
- Wykonanie prac zabezpieczających na budynkach
- Bieżące grabienie liści i/lub odśnieżanie z głównych ciągów komunikacyjnych (dojścia do budynku, biura budowy)

Zakładany czas wykonywania prac to 100 r-g/miesiąc. Prace realizowane będą w miesiącach styczeń – marzec 2015r.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Białkowskim Tel. 587851062, 0-603104949.

W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel.0-602-793-714

Przewidywane terminy realizacji: styczeń - marzec 2015r

Ofertę należy przygotować z podaniem kosztu 1 r-g netto za realizację w/w prac prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 15.12.2014 do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl

 

Zapytanie z dnia 10.12.2014


Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie wylewki betonowej z betonu B15 zatartej na gładko o grubości 10cm w pomieszczeniach piwnicznych budynku numer 6 znajdującym się na terenie inwestycji Garnizon Kultury w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Słowackiego.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

Ofertę należy przygotować w układzie zgodnym z zestawieniem jak w tabeli przesłanej w załączniku. W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Białkowskim Tel. 587851062, 0-603104949.

W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel.0-602-793-714

Przewidywane terminy realizacji: IV kwartał 2014r – I kwartał 2015r

Ofertę w postaci cen jednostkowych netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z załącznikiem prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 15.12.2014 do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl


Zakres prac [PDF]

 

Zapytanie z dnia 05.12.2014

 

Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na
kompleksowe wykonanie instalacji co w budynku nr 6, przy ul. Słowackiego
oś. Garnizon w Gdańsku.

Prosimy o przedstawienie oferty z podziałem na zakresy robót:

1. Poziomy w bud. – inst. c.o.
2. Piony w bud. – inst. c.o.
3. Rozprowadzenia lokalowe inst. c.o, piwnica, parter, 1p
4. Rozprowadzenia lokalowe inst. c.o. 2p, 3p
5. Montaż grzejników piwnica, parter, 1p
6. Montaż grzejników 2p, 3p
7. Dokumentacja powykonawcza

Przesyłamy opracowanie projektowe wew. inst. c.o. w wersji elektronicznej wraz z
zał. nr 1 – Szczegółowy zakres robót i Zał. nr 3 – Harmonogram rzeczowo – finansowy.

Ofertę w cenach netto według załączonej tabeli (zał. nr 3) prosimy przesłać faxem na
numer: 0-58 785 12 06 lub pocztą elektroniczną do dnia 10.12.2014r.


Załączniki [ZIP]

 

 

Zapytanie z dnia 01.12.2014

 

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie systemu nawadniania oraz trawników wokół budynków numer 6 i 9 znajdujących się na terenie inwestycji Garnizon Kultury w Gdańsku Wrzeszczu przy ulicy Słowackiego.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Białkowskim Tel. 587851062, 0-603104949.
W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel: 602-793-714

Przewidywane terminy realizacji: IV kwartał 2014r – II kwartał 2015r

Ofertę w postaci ceny ryczałtowej netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z załącznikiem prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 05.12.2014r do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl

Zakres prac [PDF]

Załącznik mapa [PDF] 

 

Zapytanie 2 z dnia 27.11.2014

 

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na dostawę wraz z montażem stali profilowej w budynku numer 6 Garnizon Kultury w Gdańsku.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Białkowskim Tel. 587851062, 0-603104949.
W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel: 602-793-714

Przewidywane terminy realizacji: IV kwartał 2014r

Ofertę w postaci ceny ryczałtowej netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z załącznikiem prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 01.12.2014r do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl

Zakres prac [PDF]

 

 

Zapytanie 1 z dnia 27.11.2014

 

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie prac dekarskich w budynku numer 6 Garnizon Kultury w Gdańsku.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Białkowskim Tel. 587851062, 0-603104949.
W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Rafałem Jóźwikiem tel.0-602727933 i/lub Michałem Miotk tel. 0-508324137

Przewidywane terminy realizacji: IV kwartał 2014r

Ofertę w postaci ceny ryczałtowej netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z załącznikiem prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 01.12.2014r do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl

Zakres prac [PDF]

 

 

Zapytanie z dnia 21.11.2014

 

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A. zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie prac instalacyjnych polegających na wykonaniu okablowania do zasilania opraw oświetlenia zewnętrznego. Oprawy oświetlenia zewnętrznego położone są na inwestycji GARNIZON na terenie miasta Gdańsk.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

Ofertę należy przygotować w układzie zgodnym z zestawieniem jak w tabeli przesłanej w załączniku. W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z:
p. Marcin Olszewski tel. +48 58 785 10 69

Ofertę w postaci ceny ryczałtowej netto prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 28.11.2014 do godz. 14.00
na adres e-mail: m.olszewski@hossa.gda.pl

Zakres prac [PDF]

 

 

Zapytanie 3 z dnia 20.11.2014

 

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie prac murarsko – zbrojarskich w dobudówce budynku numer 9 znajdującego się w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Słowackiego.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

Ofertę należy przygotować w układzie zgodnym z zestawieniem jak w tabeli przesłanej w załączniku. W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Białkowskim Tel. 587851062, 0-603104949.

W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk
tel.0-602 793 714

Przewidywane terminy realizacji: IV kw. 2014r

Ofertę w postaci ceny ryczałtowej netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z załącznikiem prosimy przesłać pocztą internetową do
dnia: 24.11.2014 do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl

Zakres prac [PDF]

 

 

Zapytanie 2 z dnia 20.11.2014

 

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie stanu surowego dobudówki budynku numer 6 znajdującego się w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Słowackiego.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

Ofertę należy przygotować w układzie zgodnym z zestawieniem jak w tabeli przesłanej w załączniku. W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Białkowskim Tel. 587851062, 0-603104949.

W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk
tel.0-602 793 714

Przewidywane terminy realizacji: IV kw. 2014r – I kw. 2015r

Ofertę w postaci ceny ryczałtowej netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z załącznikiem prosimy przesłać pocztą internetową do
dnia: 24.11.2014 do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl

Zakres prac [PDF]

 

 

Zapytanie 1 z dnia 20.11.2014

 

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie czyszczenia biegów schodowych w budynku numer 6 znajdującym się na terenie inwestycji Garnizon Kultury w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Słowackiego.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Białkowskim Tel. 587851062, 0-603104949.
W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel: 602-793-714

Przewidywane terminy realizacji: IV kwartał 2014r – I kwartał 2015

Ofertę w postaci ceny ryczałtowej netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z załącznikiem prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 28.11.2014r do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl

Zakres prac [PDF]

 

Zapytanie z dnia 19.11.2014

 

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A. zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie prac instalacyjnych polegających na wykonaniu instalacji oświetlenia zewnętrznego przy budynku nr 9. Oprawy oświetlenia zewnętrznego położone są na inwestycji GARNIZON na terenie miasta Gdańsk.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.
W
Oferent zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej placu budowy i uwzględnić w kalkulacji wszelkie koszty konieczne do zrealizowania przedmiotu mowy.
Ofertę należy przygotować w układzie zgodnym z zestawieniem jak w tabeli przesłanej w załączniku. W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z:
p. Marcin Olszewski tel. +48 58 785 10 69

Ofertę w postaci ceny ryczałtowej netto prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 30.11.2014 do godz. 14.00 na adres e-mail: m.olszewski@hossa.gda.pl

Załączniki [ZIP]

 

Zapytanie 3 z dnia 17.11.2014

 

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie nawierzchni drogowych wokół budynków 6, 9 – (zakres B) znajdujących się na terenie inwestycji Garnizon Kultury znajdującego się w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Słowackiego.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

Ofertę należy przygotować w układzie zgodnym z zestawieniem jak w tabeli przesłanej w załączniku. W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Białkowskim Tel. 587851062, 0-603104949.

W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel.0-602-793-714

Przewidywane terminy realizacji: IV kwartał 2014r - II kwartał 2015r

Ofertę w postaci cen jednostkowych netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z załącznikiem prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 03.12.2014 do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl

Zakres prac [PDF]

 

Zapytanie 2 z dnia 17.11.2014

 

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie nawierzchni drogowych wokół budynków 6, 9 – (zakres A) znajdujących się na terenie inwestycji Garnizon Kultury znajdującego się w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Słowackiego.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

Ofertę należy przygotować w układzie zgodnym z zestawieniem jak w tabeli przesłanej w załączniku. W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Marcinem Białkowskim Tel. 587851062, 0-603104949.

W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel.0-602-793-714

Przewidywane terminy realizacji: IV kwartał 2014r - II kwartał 2015r

Ofertę w postaci cen jednostkowych netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z załącznikiem prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 03.12.2014 do godz. 16.00
na adres e-mail: m.bialkowski@hossa.gda.pl

Zakres prac [PDF]

 

 

Zapytanie 1 z dnia 17.11.2014

 

Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na
kompleksowe wykonania węzła cieplnego co, ct, cwu w bud. nr 9 Garnizon w Gdańsku
przy ul. Słowackiego.

Prosimy o przedstawienie oferty z podziałem na zakresy robót:

1. Dostawa i montaż węzła cieplnego co, ct, cwu
2. Uruchomienie dokumentacja powykonawcza

Prosimy Państwa o przekazanie oferty w terminie do 21.11.2014.
W załączeni przesyłamy zapytanie ofertowe, zakres robót (zał. nr 1), harmonogram
robót (zał. nr 3), zestawienie urządzeń i plan sytuacyjny.

 

Załączniki [ZIP]

 

Zapytanie z dnia 12.11.2014

 

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A. zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie prac instalacyjnych polegających na wykonaniu okablowania do zasilania opraw oświetlenia zewnętrznego. Oprawy oświetlenia zewnętrznego położone są na inwestycji GARNIZON na terenie miasta Gdańsk.

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

Ofertę należy przygotować w układzie zgodnym z zestawieniem jak w tabeli przesłanej w załączniku. W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z:
p. Marcin Olszewski tel. +48 58 785 10 69

Ofertę w postaci ceny ryczałtowej netto prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 19.11.2014 do godz. 14.00
na adres e-mail: m.olszewski@hossa.gda.pl


Załączniki [ZIP]

 

 

Zapytanie z dnia 06.11.2014

 

Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami do budynku nr 6 Garnizon przy ul. Słowackiego

Prosimy o przedstawienie oferty z podziałem na zakresy robót:
1. Sieć kanalizacji sanitarnej
2. Sieć i przyłącza kanalizacji deszczowej
3. Dokumentacja powykonawcza

W załączeniu przesyłamy dokumentację projektową w wersji elektronicznej wraz z
zał. nr 1 – Szczegółowy zakres robót i zał. nr 3 harmonogram rzeczowo – finansowy.
Przy składaniu oferty prosimy o wypełnienie kolumny wartość elementu / etapu
dla poszczególnych etapów robót.

Ofertę w cenach netto według załączonej tabeli prosimy przesłać faxem na numer:
0-58 785 12 06 lub pocztą elektroniczną do dnia 12.11.2014r.

Załączniki [ZIP]

 

 

Zapytanie z dnia 04.11.2014

 

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem wód z potoku Strzyża przez teren inwestycji Garnizon

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z Szefem Projektu p. Hubertem Kamińskim Tel. 587851067, 0-668451315.
W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Ewą Solarczyk tel.602793714

Przewidywane terminy realizacji: IV kwartał 2014r

Ofertę w postaci ceny ryczałtowej netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z załącznikiem prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 10.11.2014r do godz. 16.00
na adres e-mail: h.kaminski@hossa.gda.pl

Zakres prac [PDF]

 

Zapytanie z dnia 31.10.2014

 

Grupa Inwestycyjna Hossa S.A zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na kompleksowe wykonanie instalacji nagłosnienia i oświetlenia scenicznego w budynku numer 9 – Garnizon Kultury, Gdańsk, ul Słowackiego 27

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zapytania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania czynności nie ujętych w naszych materiałach prosimy o ich dopisanie i ujęcie ich w ofercie.

Ofertę należy przygotować w układzie zgodnym z zestawieniem jak w tabeli przesłanej w załączniku. W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie zakresu robót, załączonych materiałów, itd., prosimy o kontakt z:
p. Adamem Spichalskim tel. +48 58 785 10 63, tel. kom. +48 881-950-310 – sprawy teletechniczne

W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy p. Rafałem Jóźwikiem tel.0-602727933

Przewidywane terminy realizacji: zgodny z załączonym harmonogramem rzeczowo - finansowym

Ofertę w postaci ceny ryczałtowej netto, w rozbiciu na elementy zgodnie z załącznikiem prosimy przesłać pocztą internetową do dnia: 01.12.2014 do godz. 14.00
na adres e-mail: a.spichalski@hossa.gda.pl

Załączniki [PDF]