Gdańsk  58 785 12 12

Gdynia   58 785 11 11
Formularz kontaktowy
Zaznacz z jakiej inwestycji interesują Cię oferty *
Gdańsk
Gdynia
Zadaj pytanie *
Wybierz biuro sprzedaży, z którym chcesz się skontaktować *
Biuro sprzedaży
Dane biura
wybierz biuro
GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE
GH Madison (parter)
80-850, ul. Rajska 10
Tel. 58 766 75 00
e-mail: cn.madison@hossa.gda.pl
godz. otwarcia: pn-sob 9-21,nd 10-20
GDAŃSK WRZESZCZ
80-266, Al.Grunwaldzka 190
tel. 58 782 68 01
fax 58 782 68 03
e-mail: cn.gdansk@hossa.gda.pl
godz. otwarcia: pn-pt 10.30-18.30
GDAŃSK MORENA
Centralpark, ul. Rakoczego
tel. 58 736 59 60
fax 58 736 59 61
e-mail: cn.centralpark@hossa.gda.pl
godz. otwarcia: pn-pt 10.30-18.30
GDYNIA CENTRUM
81-395, ul. Władysława IV 43
tel. 58 620 92 33
fax 58 785 10 99
e-mail: cn.gdynia@hossa.gda.pl
godz. otwarcia: pn-pt 9-18
GDYNIA CHYLONIA
81-225, ul. Morska 174/1L
tel. 58 622 25 33
fax 58 622 25 33
e-mail: cn.morska@hossa.gda.pl
godz. otwarcia: pn-pt 10.30-18.30
Prosimy o podanie danych kontaktowych *
Imie i nazwisko *
Adres e-mail *
Nr telefonu *
Pytanie kontrolne - zabezpieczenie przed robotami internetowymi *:
4*4+1=
Jeśli zgadza się otrzymywać w postaci newslettera najnowsze informacje o nowych ofertach i promocjach, zaznacz poniżej
Tak, zgadzam się

Polityka Przetwarzania Danych Osobowych

Polityka Przetwarzania Danych Osobowych w Celach Prezentowania Oferty Nieruchomości Grupy Kapitałowej Hossa

 

Szanowni Państwo,
Z uwagi na wejście w życie od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych (zwanego „RODO”), uprzejmie informujemy, iż administratorem danych osobowych przekazanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronach i portalach internetowych, a także osobiście w biurach i oddziałach oraz za pośrednictwem poczty, obejmujących:
1) imię i nazwisko;
2) adres korespondencyjny;
3) adres poczty elektronicznej;
4) numer telefonu;
jest Grupa Inwestycyjna Hossa SA w Gdyni, ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 6925 („Hossa”), a także Hossa.biz Sp. z o.o. w Gdańsku („Hossa.biz”), Garnizon Sp. z o.o. w Gdańsku („Garnizon’) , Gdynia 8 sp. z o.o. w Gdańsku („Gdynia 8”), zwane dalej łącznie „Spółkami”
Przekazane dane osobowe wykorzystywane będą celem przedstawiania i przekazywania Państwu ofert i informacji dotyczących nieruchomości (na sprzedaż/na wynajem), w tym lokali mieszkalnych i użytkowych oferowanych przez Spółki, a także usług bezpośrednio związanych z tymi nieruchomościami, świadczonymi przez Spółki
Przekazanie wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda.
Udzielona zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta (nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych na podstawie takiej zgody, jakie miało miejsce do czasu jej cofnięcia).
Przekazane dane osobowe mogą podlegać utrwaleniu przez Administratora Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych i/lub niezautomatyzowany, porządkowaniu, organizowaniu, przechowywaniu, pobieraniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu, ujawnianiu przez przesłanie, udostępnianiu. Dane osobowe mogą też podlegać ograniczaniu, usuwaniu i niszczeniu.
Przekazane dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, czyli ich zautomatyzowanej analizie i opracowaniu przewidywań na temat Państwa preferencji lub przyszłych zachowań dla określenia przez Administratora Danych Osobowych, którą ofertą mogą być Państwo najbardziej zainteresowani.
Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres do chwili cofnięcia wyrażonej przez Państwa zgody.
Państwa dane osobowe będą mogły zostać powierzone przez Spółki, w ramach realizacji celów, o których mowa powyżej, podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu w imieniu i/lub na rachunek Spółek (takim jak podwykonawcy i usługodawcy Spółek) czynności związanych z przedstawianiem i przekazywaniem Państwu ofert i informacji dotyczących nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych oferowanych przez Spółki, a także usług bezpośrednio związanych z tymi nieruchomościami, świadczonymi przez Spółki.
Osobom, które przekazały swoje dane osobowe przysługuje prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych:
- dostępu do swoich danych osobowych
- żądania od niego informacji dotyczących celu, zakresu, sposobu i form takiego przetwarzania.
- sprostowania danych osobowych,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
- przeniesienia danych do innego administratora danych.
Realizacja uprawnień, o których mowa wyżej następuje poprzez złożenie przez Państwa w dowolnym momencie, odpowiedniego wniosku skierowanego do Administratora Danych na podany niżej adres kontaktowy: iod@hossa.gda.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Grupie Inwestycyjnej Hossa SA w Gdyni: iod@hossa.gda.pl
W przypadku, w którym uważacie Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mogę wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Jeżeli pragną Państwo udostępnić swoje dane osobowe na wskazanych wyżej zasadach, uprzejmie prosimy o potwierdzenie wyrażenia zgody następującej treści (poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w formularzu kontaktowym):
Oświadczam, iż zapoznałem się z Polityką przetwarzania danych osobowych Celach Prezentowania Oferty Nieruchomości Grupy Kapitałowej Hossa i wyrażam zgodę na przedstawianie i przekazywanie mi przez Hossa, Hossa.biz, Garnizon, Gdynia 8 ofert i informacji dotyczących nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych oferowanych przez Spółki, a także usług bezpośrednio związanych z tymi nieruchomościami świadczonymi przez Hossa, Hossa.biz, Garnizon i Gdynia 8:
- na podany przeze mnie adres mojej poczty elektronicznej
- z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość poprzez rozmowy telefoniczne, smsy oraz z użyciem innych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych na wskazany przeze mnie numer telefonu
Uprzejmie zapraszamy do kontaktu.