Proszę obrócić urządzenie

Kontakt

SIEDZIBA GŁÓWNA FIRMY

GRUPA INWESTYCYJNA HOSSA S.A.

ul. Władysława IV 43

81-395 Gdynia

tel. 58 620 70 33

fax 58 620 76 69

e-mail info@hossa.gda.pl

INFORMACJE GOSPODARCZE

REGON 190358085; NIP 586-02-20-726; KRS 0000006925;

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

Kapitał własny: 723 330 000 zł*, kapitał wpłacony: 2 200 000 zł, kapitał zakładowy: 2 200 000 zł (*wg stanu na dzień 30.06.2021 r.).

Przejdź do paska narzędzi