Proszę obrócić urządzenie

Kontakt

Reklamacje

ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNE
Części wspólne nieruchomości – zgłoszenia prosimy kierować do Administratora.
Lokale indywidualne – zgłoszenia reklamacyjne prosimy kierować na adres mailowy: info@hossa.gda.pl ub poprzez poniżej dostępny formularz kontaktowy


SYTUACJE AWARYJNE
W sytuacjach awaryjnych poza godzinami otwarcia biura, prosimy o korzystanie z telefonów alarmowych służb obsługujących Państwa nieruchomość, które podane są na tablicach informacyjnych umieszczonych na terenie nieruchomości oraz w Teczce Powitalnej.