Proszę obrócić urządzenie

Kontakt

Siedziba główna firmy

GRUPA INWESTYCYJNA HOSSA S.A.

ul. Norwida 1

80-280 Gdańsk

tel. 58 620 70 33

e-mail info@hossa.gda.pl

INFORMACJE GOSPODARCZE

REGON 190358085; NIP 586-02-20-726; KRS 0000006925;

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

Kapitał własny: 992.800.000 zł*, kapitał wpłacony: 2 200 000 zł, kapitał zakładowy: 2 200 000 zł (*wg stanu na dzień 31.12.2022 r.).